Linker

Oslofjordalliansen:

Fjord Frolickers Square Dance Club har et tett samarbeid med våre naboklubber;

Horten og Omegn Square Dance Club

Oslo Square Dance Club

Ressurser:

TAMinations